Události
 Newsletter
 Kontakt
Penzion U Patrona
  Zlická 30
  28161   Kouřim
  CZ +420 725 586 599
 
 Kalkulačka měn
 info.

internet v ceně

Historie Kouřim

                                            

 

Co je k vidění v Kouřimi a okolí 

(stručný přehled)

Stará Kouřim I

 •  slovanské hradiště, kmen Zličanů nejstarší osídlení mladší doby kamenné, druhá polovina 3.tisíciletí př.n.l. doba bronzová 1100-700 př.n.l.-hrázená osada první Slované 7.-8.st.n.l.v první polovině 9.století – menší hradiště- zlický kníže. 9.a10.stol. požár, potom přestavba – plocha 40ha vnější pás hradeb. Dále se tam nachází střední a vnější pás hradeb. 9.st. halová stavba vyhořela , kolem zbytků středního valu se nachází na nejvyšším místě Staré Kouřimi barokní kaple sv. Víta 298m.n.m. Stará Kouřim1724 poškozené malby sv. Cyrila a Metoděje. U vchodu 3 lípy chráněná přírodní památka. V okolí hradiště a pohřebiště nalezeny archeologické nálezy Libušino jezírko-směrem ke Strašíku přírodní vodní nádrž. Místní pověst o jezírku : Když je jezírko na jaře plné vody, je celí rok sucho. Není li voda prší.


Kouřim II

 • sv.Jiří rod Přemyslovců-Děpoldici nejstarší socha Kouřimští lvi (Národní muzeum Praha-tady kopije).

Kouřim III

 • založeno asi 1250 královské město založil ho Přemysl Otakar II.


Kostel sv. Štěpána

 • raně gotická stavba základ-trojlodní bazilika cisterciáckého stavebního schématu.Unikát-podzemní kaple sv.Kateřiny s hvězdicovou klenbou. Hlavice pilíře-listoví dekor. Kostel zpustošen -válečné nepokoje- období třicetileté války 1659 a 1670 požáry. Úprava na počátku 20.st- dnešní podoba. Dříve okolo kostela hřbitov-zrušen 1836 z hygienických důvodů. Na kostele náhrobky zemřelých měšťanů. Kamenný kvádr u východní zdi pohřbeni oběti bitvy u Kolína 18.6.1757.

Zvonice – 34m vysoká

 • postavena 1525, 1570 přestavěna, 1670 vyhořela , 1890 dnešní podoba, 1959 rekonstrukce-respektováno dle původního stavu z r.1525, 1992 další obnova. Dva zvony Štěpán a Marie 1671 barokní, nedochovaly se zvony Václav a Apolena . Zvony zavěšeny srdcem vzhůru ještě se nachází v Rovensku pod Troskama. Pohybují se šlapáním. Proč jsou zvony srdcem vzhůru-1547 se Kouřimští přidali k neúspěšnému povstání proti císaři Ferdinandovi I odebral jim statky a privilegia. Když pak projížděl městem měšťané mu natruc nedali zvonit. To ho rozhněvalo a nařídil, aby byly zvony otočeny srdcem vzhůru.

Muzeum - dnes

 • dříve radnice 14st.Ve sklepení žalář 1653. Přestavba 1653.

Hradby

 • obklopují město, které jsou dodnes pýchou celého města, bašty založeny v první polovině 13st. v parku na hradbách se nachází gotická bašta v 16st. sloužila jako mučírna, nedaleko bydlel kat. V blízkosti stávala brána zvaná Fortna kterou mohl kat vstoupit do města. Pražská brána věžovitá s několika patry se zachovala dodnes, Olešecká , Malotická a Kolínská se nedochovali.


Kašna

 • stojí na místě marianského sloupu z r.1694- morová epidemie v r.1680 pouze se dochovala jedna socha Pany Marie neposkvrněné (immaculaty) má svatozář.

Kaple P.Marie Pomocné

 • 1724-1727 navrhl Santini - dříve se na místě nacházelo popraviště zvané Stínadla, zde bylo upáleno 5 mnichů za husitských válek.

Barokní kaple sv. Víta

 • 1724 poškozené malby sv. Cyrila a Metoděje. U vchodu 3 lípy chráněná přírodní památka a na památku postavena kaple. Pětiboký půdorys a pět hvězd na kříži. 298 m.n.m.

Náměstí

 • zachováno v původním rozsahu od založení v pol.13st. Zástavba středověká, gotické sklepy,podzemní chodby neznámého původu. 1850- po čtyřstých letech zrušen kouřimský kraj.

Kozí plácek

 • tržiště ovce,skot,koně atd.

Ptačí ryneček

 • pod kostelem trhy drůbež a ptactvo.

Židovská ulička

 • spojovala obě tržiště. Dříve židovská obec v pol.13.st. dům č.14 modlitebna.

Soubor stodol - 18.-19.st

 • dříve rozsáhlejší ,aby nevjížděly těžké povozy do města.

Prokůpkův dům - 1929-1930

 • kombinace konstruktivismu a pozdní kubismus. Architekt Fr.Tlapák a Jos.Hónich.


Tobiášův dům - nyní Kavárna u Tobiáše.

 • jeden z nejbohatších a nejvýznamnějších z měšťanů císařský rychtář Tobiáš Kožešník v 16.a17.st. provedl honosnou renesanční přestavbu svého domu. Nad branou dvoru mramorový znak cechu kožešníků.

Hřbitovní kostel - 1591 sv.Trojice

 • mobilář téměř zničen v 50 letech 20sol.

Muzeum lidových staveb - skanzen v roce 1972.

Rybník Strašík -budován v 15.a16.st. v polovině 19.st. zrušen-obnova 1941.

Mlýn Bukačov - rodiště malířů Burkharda Pleskola (1859-1883) za mlýnem-návrší kostelíka sv.Vojtěcha stál do první poloviny 19.st.

OKOLÍ

 • Klášterní Skalice -1357 cisterciátský klášter P.Marie Milostné založení se zúčastnil Karel IV. 1421. husiti zničili.
 • Vrbčany – kostel sv.Václava. Pověst: uložen praporec sv. Vojtěcha a kápí sv.Václava .
 • Chotouň – rodiště sv.Prokopa (zakladatel sázavského kláštera 1249). Odtud vede čertova brázda až do Sázavy. –Pověst- : sv.Prokop přemohl ďábla a zapřáhl ho jej do pluhu.
 • Lipany- mohyla, památník bitvy u Lipan 1881. Lipanská hora 367 m.n.m. Bratrovražedný boj Husiti x Panská jednota. Údajně pohřben Prokop Holí a vojevůdce husitů.Uvnitř mohyly kvádr ze Sionu.

Čerpáno z literatury:

 • Kouřim a okolí- průvodce Vladimír Rišlink
 • Krypta sv.Kateřiny –nadace krypty- Lydie Fetterlová
 • Boje a legendy Kolínsko a Kouřimsko- Martin Drahovzal
 • Listy vydané informační centrum Kouřim